Điều trị bệnh lậu uy tín

Những biến chứng của bệnh lậu theo từng giai đoạn

Lậu cầu khuẩn Neisseria gonorrhoeae là tác nhân chính gây ra bệnh lậu. Bệnh có tốc độ lây lan nhanh và diễn biến phức tạp qua nhiều giai đoạn. Vậy, những biến...

X